Terezín patří k nejvýznamnějším památkám vojenského stavitelství na území České republiky. Rozsáhlá barokní pevnost byla vybudována na sklonku 18. století jako jeden z pilířů obrany Rakouska-Uherska proti Prusku a je mimořádným dokladem technických a stavitelských dovedností našich předků. Naneštěstí se na této významné pamětihodnosti podepisuje zub času i absence financí na záchranu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *